Zlecenia zagraniczne - umowy Nie jest to łatwa kwestia, ponieważ wiele zależy od miejsca podpisania umowy i zbiegu praw dwóch państw (przy umowie bilateralnej - dwustronnej) oraz elementów prawa międzynarodowego.
Konieczne jest także sporządzenie umowy w formie zrozumiałej dla obu stron, np. języku angielskim.
Na szczęście w praktyce wiele definicji i rozwiązań jest do siebie podobnych, dlatego przygotujemy wzór umowy-zlecenia wraz z udzieleniem licencji, zawierającej kilka wariantów.
Znajdziesz ją pod filmem: Do you speak english? oraz w dziale Wzory (po dniu publikacji filmu) umowy,zagranica,praktyka Pozyskiwanie klientów - metody Jest to pytanie bardzo szerokie, ale odpowiemy na nie z punktu widzenia prawa.
Jeżeli podmiot jest firmą, nie obowiązują go przepisy o ochronie danych osobowych. Wręcz przeciwnie, podstawowe dane firm zarejestrowanych w Polsce są jawne. Najczęściej znajdziesz je w ewidencji gospodarczej, na stronach internetowych gmin lub urzędów miast, bądź w rejestrach sądowych – dla spółek.
Możesz, bez obaw o zarzuty wykorzystywania danych osobowych, kontaktować się oraz przesyłać oferty.
Pamiętaj jednak, że prawo chroni wszystkich przed tzw. spamem elektronicznym, czyli rozsyłaniem ofert handlowych. Niemniej możesz zwrócić się z zapytaniem o możliwość wysłania oferty – zarówno telefonicznie, jak mailowo.
Dane firm – adresy e-mail oraz numery telefonów – udostępnione przez firmę w ewidencji lub na jej stronie www są do Twojej dyspozycji. Możesz także tworzyć na własne potrzeby bazy firm, którym planujesz złożyć oferty. W systemie prawnym znajduje się Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która zakazuje wysyłania spamu, czyli niechcianych ofert, w brzmieniu Ustawy: niezamówionych informacji handlowych.
Jeżeli jesteś bliżej zainteresowany/a tym zagadnieniem, polecam Ci zapoznanie się z opracowaniem ww. ustawy lub jej treścią.

Najlepszą metodą pozyskania klienta jest zadowolony klient! praktyka,marketing,firma Licencja - czym jest i czym różni się od umowy o dzieło Licencja wg. Wikipedii: dokument prawny lub umowa, określająca warunki korzystania z produktu

Licencja może mieć rózne odmiany:
wyłączna lub niewyłączna, to dokument/umowa udzielający Licencjobiorcy prawo do korzystania z majątkowych praw autorskich na zasadach opisanych w umowie.
Główną różnicą jest brak przeniesienia praw (autorskich majątkowych) na Licencjobiorcę. Licencjobiorca może w pełni korzystać z praw w zakresie opisanym w umowie, nie rozporządza jednak nimi jak właściciel.
Licencja może być udzielona bezterminowo lub zawierać ramy czasowe (np. rok lub na czas wydarzenia artystycznego).

Licencja wyłączna upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z praw na zasadzie wyłączności i konieczna jest w takiej sytuacji forma pisemna. Licencja niewyłączna pozwala mi – autorowi dysponować prawami dalej – np. dzierżawić lub licencjonować dzieło innym podmiotom.

Najmniej korzystna dla artysty jest licencja przeniesiona wraz z prawem do sublicencjonowania - w takim przypadku nabywca licencji może ją odsprzedawać bez konsultacji - i dzielenia się zyskiem - z artystą.

Ponieważ licencje chronią interes artysty w większym stopniu niż umowa o dzieło, gorąco zachęcam do korzystania z nich, w tym celu w dziale 'Pobierz' znalazły się przykładowe proste i skomplikowane wzory licencji wraz z rachunkami. licencje,oprogramowanie Oprogramowanie OEM przy wymianie części (odpowiedź w przygotowaniu) licencje,oprogramowanie Jaką umową zabezpieczać swoją pracę? Z naszych materiałów video dowiesz się m.in., jak wielką siłę mają prawa autorskie oraz, że samodzielnie stanowią bardzo dobre zabezpieczenie.
Oczywiście w chwili przeniesienia praw lub udzielenia licencji prawa są przenoszone na drugą osobę i nie zawsze mamy pewność, że będą odpowiednio respektowane. Każdy twórca, który kreuje dzieło, może przenieść całość lub część praw na inny podmiot – za pomocą umowy o dzieło z przeniesieniem praw – jak również udzielić licencji wyłącznej bądź niewyłącznej.
Licencja niewyłączna nie wymaga formy pisemnej. Wszystkie trzy formy regulują zasady eksploatacji praw autorskich przez osoby trzecie w rożny sposób.
By dowiedzieć się więcej polecam zapoznać się z materiałami filmowymi (link do licencji i umów o dzieło) oraz z naszym obszernym opisem: umowa o dzieło z komentarzem, które pomogą Ci podjąć właściwą decyzję w kwestii rozporządzania swoimi prawami majątkowymi. umowy,licencje,prawo autorskie,praktyka Klient po wykonaniu zlecenia oznajmia, że nie tego oczekiwał Pierwsza i najważniejsza kwestia: jeżeli klient chce zobaczyć inną wersję lub zupełnie inną propozycję, musisz mieć w pamięci, że jego zdaniem nie wykonałeś zlecenia.
Niestety, najczęściej wynika to z naszych – twórców – błędów w realizacji, czasem z niedokładnie przygotowanego dzieła, które nie trafia w potrzeby zamawiającego.
Niestety umowy z twórcami często są umowami rezultatu, zatem klient musi mieć pewność, że otrzymał to, czego potrzebuje.
Najlepszym pierwszym krokiem w kierunku ustalenia potrzeb klienta jest zbudowanie oferty, która będzie kanwą Waszych relacji i nakreśli kierunek dalszych działań.
Kolejnym elementem jest wysyłanie dobrze przygotowanych sprawozdań z etapów pracy. Nie mamy nigdy gwarancji, że posługujemy się tym samym językiem, dlatego regularny kontakt i zdawanie relacji z etapów produkcji mogą bardzo pomóc rozwiać pojawiające się wątpliwości.

Przydatnym działaniem, gdy klient nie jest usatysfakcjonowany, jest ustawienie kamieni milowych pozwalających podzielić projekt na elementy, które są zgodne z wizjami obu stron oraz te, w których się rozmijacie. Niestety, jako twórca masz jasno wyrażone zadanie – dostarczenia dzieła, które satysfakcjonuje klienta – i musisz znaleźć sposób, by zrozumieć jego brak satysfakcji, oraz faktyczne potrzeby.
Z perspektywy czasu to bardzo wartościowy moment Twojej kariery, w którym uczysz się relacji z klientem oraz eliminowania własnych niedoskonałości w kreowaniu uniwersalnego dzieła, trafiającego do przeciętnego odbiorcy. umowy,praktyka,spory Jak zabezpieczyć się przed niezdecydowanymi klientami? Jeżeli problemem jest klient, który zmienia treść zamówienia, musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, na ile precyzyjnie zostało opisane zamówienie oraz oferta.
Następnie musisz się upewnić, że oferta została przyjęta i skontaktować się z klientem, prosząc o wyjaśnienie, skąd taka zmiana oraz sugerując potrzebę otrzymania nowego zapytania ofertowego niezbędnego do sformułowania nowej oferty. Musisz także ocenić, czy zasadne będzie poinformowanie klienta o kosztach związanych z realizacją zlecenia w pierwotnej wersji. Zwykle warto poruszyć tę kwestię, co pozwoli klientowi bardziej świadomie podejmować decyzje, nie narażając Ciebie na stres i koszta.
Jeżeli masz nieszczęście pracować z klientem niestabilnym w kwestii decyzji, usztywnij ramy Waszej współpracy, gdyż klient czuje się zbyt swobodnie, co szkodzi obu stronom.
W takim wypadku najlepszym rozwiązaniem będzie zawarcie umowy ze szczegółowo opisaną ofertą. Na tym etapie najlepiej spowolnić proces pracy nad dziełem do czasu posiadania kompletnych narzędzi formalnych – umowy i oferty. Pozwoli to także klientowi przemyśleć lepiej własne potrzeby.
Jeżeli pracujesz nad czymś, co nie może czekać ani jednego dnia, to najprawdopodobniej jesteś kardiologiem, operujesz właśnie na otwartym sercu i ten portal nie rozwiąże Twoich problemów. umowy,praktyka Umowy dla klientów zagranicznych - dwujęzyczne? Umowa powinna być zawarta w formie zrozumiałej dla obu stron.
Jeżeli obie strony posługują się jedynie językiem angielskim jako wspólną formą komunikacji, umowa powinna być sporządzona w tym właśnie języku. Dodanie drugiej wersji językowej komplikuje sytuację, gdyż powinna ona być tłumaczona przez tłumacza przysięgłego, a jej znaczenie jest – na tym etapie – znikome.
Jedyna sytuacja, w której potrzebna będzie polska wersja umowy – także tłumaczona przez tłumacza przysięgłego – to proces przed polskim sądem, ewentualnie sytuacja, w której umowa będzie wymagana w obrocie prawnym – np. przy przeniesieniu własności intelektualnych na inne podmioty, co może dotyczyć spółki w przypadku start-upów.
Odpowiedź brzmi – tak, można sporządzić umowę dwujęzyczną, jednak dla języka, którym nie posługuje się druga strona, wymagana jest forma tłumaczenia przysięgłego. zagranica,umowy,praktyka Jak wygląda zawieranie umów przez Internet ? Umowa powinna mieć formę pisemną dla celów dowodowych lub – jeżeli prawo tak nakazuje – dla uznania jej za ważną.
Negocjacja umów może odbywać się w dowolnej formie. Wymiana dokumentów powinna jednak mieć formę tradycyjną – np. przez przesłanie podpisanej umowy i odczekanie na odesłaną kopię z podpisem drugiej strony. Taka forma jest jak najbardziej poprawna.
W wielu państwach wystarczy wymienić się skanem dokumentu, jednak tracimy wtedy możliwość dowodową w postaci opinii biegłego w zakresie ważności podpisów. Polskie prawo, jak również systemy prawne wielu innych krajów, nie wymaga szczególnej formy umów – poza wyjątkami – zatem zawieranie umów jedynie poprzez wymianę e-maili może być skuteczne.
Pamiętać jednak należy, że Polskie prawo wymaga, dla ważności przeniesienia praw oraz ważności licencji wyłącznej, formy pisemnej.
W takim wypadku najlepszym rozwiązaniem jest forma sugerowana na początku. internet,umowy,praktyka Która strona sporządza umowę? Nie ma reguły. Zwykle jedna ze stron proponuje własną formę umowy, by mieć pewność, że jej prawa są odpowiednio zabezpieczone.
Możesz posłużyć się wzorem, który znajdziesz na naszym portalu lub w Internecie. Pamiętaj jednak, że nie masz obowiązku znać się na tym, więc wszystko ponad pobranie wzoru i uzupełnienie pól wymagać będzie wiedzy prawniczej.
Poinformuj o tym swojego klienta, szczególnie dlatego, że konieczne może być pokrycie dodatkowych kosztów konsultacji prawnych.
Jednak najpierw spróbuj naszych wzorów. Staraliśmy się je zapisać tak, by chroniły Twoje interesy. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o tym, co kryje się w umowach, koniecznie zapoznaj się z naszą Umową o dzieło z komentarzem. umowy,praktyka Na jakiej licencji udostępniać swoje prace firmom? Jaka umowa? Zdecydowanie najkorzystniejsza dla twórcy jest licencja niewyłączna.
Dodatkowo nie wymaga ona żadnej formy pisemnej, a jej formę i zakres można udowodnić zwykłą korespondencją mailową towarzyszącą produkcji.
Pozwala to licencjonować dzieło dalej lub wykorzystywać w innych projektach i czerpać z tego korzyści. Nie kwalifikuje się ona jednak do odliczenia ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu pozwalających płacić niższy podatek. Dlatego decyzja należy do Ciebie. By uzyskać więcej informacji, polecamy odcinek naszej serii video oraz wzór umowy o dzieło z komentarzem. licencje,umowy Czy jako osoba prywatna mogę wystawiać fakturę? Np. za szkolenie? W przypadku zawarcia umowy zlecenia lub o dzieło z osobą prywatną nieprowadzącą działalności, można zawrzeć pisemną umowę oraz wystawić do niej rachunek lub pokwitowanie przyjęcia pieniędzy. Inaczej jednak, niż w przypadku umowy, w której pracę zleca przedsiębiorca, przy takiej umowie podatku nie pobiera i nie odprowadza zlecający, a świadczący usługi lub wykonujący dzieło. Podatek należy odprowadzić we własnym zakresie w ciągu roku lub po jego zakończeniu w rozliczeniu rocznym. Co do zasady, taki przychód kwalifikujemy jako przychód z innych źrodeł. firma,umowy Czy na każdy komputer potrzebna jest osobna licencja? Tak, jeżeli treść licencji tak stanowi.
Zwykle firma sprzedająca licencję udziela jej na jedno stanowisko – komputer. Czasami możliwe jest zainstalowanie oprogramowania na więcej niż jednej maszynie, np. Adobe pozwala na instalację na dwóch jednostkach, ale nie ma w takim przypadku możliwości jednoczesnej pracy na dwóch stanowiskach. licencje,oprogramowanie Jak działają programy na licencjach sieciowych? Wszystko zależy od treści licencji udzielonej na oprogramowanie.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o licencjach – skorzystaj z tego materiału video lub zadaj pytanie dotyczące zakresu licencji producentowi, gdyż nie ma jednego narzuconego wzorca takich licencji. Producenci mogą kształtować je swobodnie. licencje,oprogramowanie Rejestracja i instalacja programów zakupionych za granicą? Wbrew wielu deklaracjom producentów oprogramowania, legalnie zakupiona za granicą kopia oprogramowania jest, w świetle prawa, w pełni legalna w Polsce.
Licencja nie może w legalny sposób regulować postanowień już uregulowanych w prawie polskim, m.in. dotyczących zakupu towarów.
Część firm jednak nie udziela wsparcia technicznego dla tak nabytych kopii, do czego mają pełne prawo. licencje,zagranica,oprogramowanie Publikacja po zapłacie - jak skonstruować umowę? Na szczęście nie trzeba jej konstruować – wystarczy pobrać ją z naszego portalu, klikając w ten link. umowy,praktyka Mając licencję na starszą wersję oprogramowania, mogę zainstalować nowszą? Jeżeli producent nie przewidział takiej możliwości, masz prawo posiadać jedynie tę wersję oprogramowania, na którą nabyłeś licencję. licencje,oprogramowanie Licencjonowanie dzieła do użytku komercyjnego Służy do tego celu zarówno umowa o dzieło, umowa o dzieło z przeniesieniem praw, jak też umowa licencyjna.
Konieczne jest jednak umieszczenie w nich pól eksploatacji, jakie przechodzą lub są licencjonowane. Jeżeli masz wątpliwości, skorzystaj z wzorów dostępnych na stronie. umowy,licencje Czy sprzedawanie starych wersji programów, gdy istnieją już nowe, jest legalne? Jeżeli licencja zezwala na wprowadzanie towaru do obrotu lub program został zakupiony jako towar – jak najbardziej jest to legalne. oprogramowanie Jak zerwać umowę? Wzory wypowiedzenia umowy oraz kilka rad i przykładów znajdziesz w dziale Wzory. umowy,praktyka Jednorazowe użycie dzieła - jak zabezpieczyć się umową? Jedynie umową można przekazać drugiej stronie – klientowi – prawo do wprowadzania zmian i poprawek do dzieła.
W innym przypadku prawo to zachowuje twórca. Możliwe jest także zakreślenie ram czasowych eksploatacji dzieła. Ponadto jakakolwiek możliwość, np. odsprzedaży lub sublicencjonowania dzieła, wymaga odpowiedniego zapisu w umowie.
Brak takich ustaleń powoduje brak zgody na korzystanie z dzieła w takim zakresie, czyli brak zgody na dalsze wykorzystywanie dzieła przez wprowadzanie zmian.
Dodatkowo, jeżeli umowa licencyjna lub przenosząca prawa do określonych pól eksploatacji nie zawiera konkretnego pola, np. druku wielkoformatowego, nawet zgoda na wprowadzanie zmian i przeróbek nie uprawnia klienta do publikacji przerobionego dzieła np. na billboardzie. umowy,klauzule,praktyka Jak przenosi się autorskie prawa majątkowe? Prawo autorskie majątkowe można przenieść jedynie poprzez umowę przenoszącą takie prawa (na przykład przy zawieraniu umowy o dzieło), do czego polskie prawo wymaga formy pisemnej.
Wzór takiej umowy znajdziesz tu. umowy Wzorując się na komiksie naruszam prawa autorskie? Jeżeli nie nabyłeś prawa do wizerunku, niestety nie masz możliwości czerpania korzyści ze swojej pracy.
Możesz natomiast tworzyć takie prace dla własnych potrzeb – jako artystyczną ekspresję – oraz udowodnić tym swój warsztat klientowi. Będziesz jednak musiał go namówić, by zechciał zamówić u Ciebie Twoją własną, wymyśloną przez Ciebie, postać komiksową, by uniknąć problemów z licencjami.
Warto nakłaniac klientów, gdyż dzięki temu posiadać mogą swoją własną oryginalną maskotkę, która długookresowo jest lepsza dla jego marki. prawo aurotskie,praktyka Oprogramowanie firmowe po zamknięciu firmy - czy tracę licencję? W pierwszej kolejności należy zapoznać się z warunkami licencji na dane oprogramowanie, ale co do zasady nie powinno być przeszkód, aby wykorzystywać oprogramowanie również po zamknięciu działalności. licencje,oprogramowanie,firma Zerwanie umowy przez klienta - opóźnienia przez ciągłe zmiany Każda strona zawsze ma prawo zerwać umowę.
Jeżeli jednak jako przyczynę zleceniodawca wskaże Twoją nieterminowość, która jest wynikiem jego działania lub zaniechania, możesz podważyć zasadność takiego wypowiedzenia i np. domagać się zwrotu nakładów. Jeżeli nie uda się Wam dojść do porozumienia, konieczne może być powtórzenie całego procesu przed sądem, gdzie należy udowodnić zaistniałe okoliczności.
W takiej sytuacji najlepiej może Cię zabezpieczyć dobrze napisana umowa, dlatego polecam zapoznać się z wzorem dostępnym na portalu. umowy,praktyka,spory Portfolio - czy klient może zabronić umieszczenia jego dzieła? W prawie polskim istnieje swoboda zawierania umów oraz kształtowania ich treści.
Jeżeli podpisałeś umowę, w której zobowiązujesz się do nieujawniania autorstwa, powinieneś się z tego zobowiązania wywiązać. Czasem jednak zapisy regulują kwestie związane z uszczupleniem wpływów kontrahenta, np. przez publikację dzieła przed premierą. W takiej sytuacji klient może powołać się na zapisy w umowie, które regulują tę kwestię.
Brak jakichkolwiek zapisów umownych dotyczących ukrywania autorstwa nie zobowiązuje Cię do takiego działania. umowy,spory Faktura, a prawa majątkowe. Czy faktura przenosi te prawa na kupującego? Na szczęście nie.
Do przeniesienia wymagana jest forma pisemna – umowa o przeniesieniu praw. Jedynie licencja niewyłączna może obyć się bez formy pisemnej, dlatego zwykłe wystawienie faktury zalicza się do czynności udzielenia licencji niewyłącznej, a ona nie przenosi praw. Domyślnie więc przez wystawienie faktury udzielasz licencji niewyłącznej ale nie przenosisz żadnych praw. umowy,licencje Pirackie oprogramowanie - czy moje dzieła są chronione prawem? Co do zasady nic złego nie wynika z tego faktu dla zamawiającego.
Mogą pojawić się sytuacje, gdy numer licencyjny jest konieczny do ważnego autoryzowania dzieła, np. pliki animacji flash są zbudowane jako kontenery zawierające własność intelektualną firmy Adobe. Jednakże jakakolwiek praca twórcza ważna jest bez względu na to, jak powstała.
Jeżeli praca zawiera powyższe wady prawne, zamawiający powinien zabezpieczyć się w umowie przed odpowiedzialnością. Niemniej wciąż mamy do czynienia z dziełem. licencje,oprogramowanie,praktyka Prawa autorskie? Czy przysługują one konserwatorowi dzieła? Niestety prace rzemieślnicze w takim zakresie nie spełniają przesłanek utworu. Nie można zatem mówić o autorstwie.
Jeżeli jednak część pracy wymagała wykonania nakładów pracy twórczej, np. uzupełnienia brakującego fragmentu, dla którego nie było wzorca, własną twórczością, ta część pracy może być osobnym dziełem i autorstwo przypisuje się twórcy tego elementu. dzieło,prawo autorskie Licencja na własne nazwisko w firmie? Jeżeli chodzi o koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym, to wystarczające jest wykazanie, że dany wydatek jest związany z prowadzoną działalnością, przy czym nie ma tutaj wymogu, aby zakup był udokumentowany fakturą bądź rachunkiem wystawionym na dane firmowe. Może być to również zakup na imię i nazwisko, jeżeli jesteśmy w stanie udowodnić, że wykorzystujemy daną licencję na potrzeby działalności gospodarczej, na przykład dana licencja dotyczy komponentów, które wykorzystamy w projekcie dla naszego klienta obsługiwanego w ramach prowadzonej działalności. Wystarczy więc dany wydatek odpowiednio opisać (oczywiście w zgodzie ze stanem faktycznym). Co ważne, należy także zapoznać się z warunkami wykorzystania danej licencji, aby mieć pewność, że można ją wykorzystywać komercyjnie. firma,licencje,oprogramowanie Projekt strony www zawierający grafikę na odrębnych licencjach. Jak przenieść prawo do strony? Przeniesienie praw autorskich można uskutecznić jedynie w zakresie posiadanych praw.
Na przykład co do własnego dzieła lub elementów, do których nabyliśmy prawa. Umowa taka zatem nie przenosi praw do elementów, które nie są częścią dzieła (naszego autorstwa), a jedynie do nierozerwalnej całości. Przykładowo, zdjęcie zamieszczone na stronie, zakupione w banku zdjęć nie staje się własnością klienta. Jeżeli to samo zdjęcie byłoby częścią grafiki wykonanej przez artystę, prawo przeniesione zostanie do całej grafiki, ale nie do określonego zdjęcia. Jeżeli umowa o dzieło za przedmiot ma stronę internetową, nie ma konieczności wyszczególniania jej elementów z podziałem na elementy dzieła i materiały zakupione na licencji, ponieważ umowa dotyczy strony jako utworu. W przypadku wątpliwości należałoby wyjaśnić to klientowi, informując, że dziełem jest strona www, zaś materiałami są elementy, które nie podlegają jako części składowe takim prawom, jak samo dzieło. Zatem, w takim przypadku, nie zachodzi sytuacja przeniesienia praw do tychże. licencje,prawo autorskie,praktyka,umowy Czy trzeba opisać w umowie każdy dodany element systemu z jego indywidualną licencją? Licencja to umowa, która powinna być znana obu stronom, zatem obie strony powinny się z nią zapoznać przed jej podpisaniem.
Nie można przyjąć domniemania, że klient, godząc się na zapisy jednej licencji, wyrazi zgodę na zapisy kolejnych umieszczonych gdzie indziej lub ukrytych w katalogach projektu. licencje,umowy,praktyka Prawa autorskie do skanów i zdjęć? Utrwalanie lub powielanie nie jest procesem twórczym, nie zachodzi zatem przesłanka do uznania tych procesów za dzieła.
W przeciwnym razie najbardziej utytułowanym twórcą w dziejach ludzkości byłby pan Jan w punkcie ksero w miasteczku akademickim. Niemniej każdy, kto planuje utrwalać lub powielać cudzy utwór, powinien uprzednio nabyć licencję zezwalającą na taką działalność. prawo autorskie,dzieło Czy w przypadku wdrożenia serwisu stosuje się ustawę o prawie autorskim? Ustawę o prawie autorskim stosuje się w takim zakresie, w jakim mamy do czynienia z dziełem. Części, które są dziełem (autorska grafika, rozwiązania racjonalizatorskie lub patenty) będą przedmiotem ochrony jako dzieła. oprogramowanie,praktyka,prawo autorskie Tworząc logo na podstawie już istniejącego, ale niezastrzeżonego, łamię prawo? Jeżeli Twoja praca nie posiada znamion twórczości, a jedynie odtwarzania, uznać należy, że nie powstało nowe dzieło.
W takim przypadku wprowadzanie tegoż do obrotu wymagać będzie licencji twórcy oryginalnego logo. prawo autorskie,praktyka Czy mogę użyć do tworzenia wizytówki dla firmy logo Mercedesa? Wykorzystanie własności intelektualnej innego podmiotu dozwolone jest wyłącznie w przypadku posiadania licencji zezwalającej na wykorzystanie własności w określony sposób.
W przypadku Mercedesa najprawdopodobniej nie doszło do takiego rozporządzenia prawami, dlatego odpowiedź będzie brzmiała przecząco (nie możesz). Podobnie będzie brzmiała odpowiedź w sytuacji wykorzystania logotypów marek przy otwieraniu punktu handlowego, czy nadruków na koszulkach znanych motywów autorstwa osób trzecich lub firm. licencje,prawo autorskie,praktyka Czy istnieje obowiązek przekazania praw autorskich przy rozliczaniu się na podstawie faktury? Nie, nie ma takiego obowiązku. Nie ma także takiej praktyki.
Autor nie ma żadnych obowiązków, jednak, jeżeli wynika to z umowy, prawa przechodzą np. z chwilą wykonania dzieła. Jeśli jednak tworzymy coś z myślą o licencjonowaniu, co wpływa na wycenę naszej pracy, mamy prawo zachować formę licencji, o ile wcześniej nie została podpisana umowa.
Do przeniesienia praw konieczna jest forma pisemna, nikt natomiast nie może zmusić twórcy do podpisania jakiejkolwiek umowy. licencje,umowy,praktyka,firma Jak zastrzec prawa do grafik, które umieszczam na różnych stronach www? Prawa przynależą do twórcy bez względu na sposób dysponowania nimi.
Jakiekolwiek publikowanie, w dowolnym miejscu – o ile nie doszło do przeniesienia praw umową – nie wpływa na zakres praw posiadanych przez twórcę. Wciąż zachowujesz pełnie praw nie tracąc ich. Natomiast publikując grafiki udzielasz w praktyce licencji niewyłacznej na prezentowanie swoich prac innym internautom.

Dobrą praktyką będzie ujawnienie autorstwa przez podpisanie pracy. dzieło,ochrona,prawo autorskie,praktyka Firma wykorzystała mój projekt, zmieniając tylko jeden detal. Jak dochodzić swoich praw? Zawsze można dochodzić swoich praw, niestety jest to bardzo trudne i wymaga szerszej wiedzy prawniczej, która również nie zagwarantuje sukcesu.
Konkursy co do zasady są stratą czasu. Sa lepsze sposoby na zagospodarowanie swojego czasu - np. zapoznanie się ze wszystkimi odpowiedziami na naszym portalu ;) dzieło,plagiat Kiedy pracodawca nabywa prawa autorskie majątkowe do utworu stworzonego przez pracownika? W przypadku umowy o pracę – i tylko wtedy – prawa do dzieła, wynikające z umowy o pracę lub zgodnego zamiaru stron przenoszone są na pola eksploatacji w chwili utrwalenia.
Zapis ten dotyczy jedynie dzieł wykonanych zgodnie z porozumieniem zawartym w umowie. Zatem twórczość niespełniająca tych warunków nie jest częścią domniemanego przeniesienia prawa. prawo autorskie,umowy,dzieło,firma Czy mogę użyć własnych zdjęć, jeśli są na nich twarze przypadkowych osób? Osoba widoczna na zdjęciu może dochodzić swoich praw, np. w przypadku wykorzystania jej wizerunku.
Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy jest ona częścią większej grupy, czy tłumu lub tłem dla fotografowanego obiektu, np. twarze turystów na zdjęciu z atrakcją turystyczną. wizerunek,prawo autorskie Czy anonimowemu twórcy przysługują prawa autorskie? Co do zasady za twórcę uważa się osobę, która sygnowała dzieło swoim imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem.
Są sytuacje, gdy ktoś staje się autorem w chwili pierwszego odtworzenia utworu. Niemniej autor dzieła może pozostać anonimowy. Musi się jednak liczyć z sytuacją, w której bardzo trudno mu będzie udowodnić autorstwo dzieła. prawo autorskie Czy mogę użyć cytatu z filmu, np. „kobieta mnie bije”? Fragment czyjegoś dzieła może zostać użyty jedynie na prawie cytatu, które wyklucza przypadki komercyjnego wykorzystania dzieła.
Inne sytuacje wymagają uzyskania licencji. prawo autorskie,licencje,cytat Jak upubliczniać zasoby, objęte prawami autorskimi? Publikowanie czyjegoś dzieła wymaga posiadania licencji uprawniającej do takiego rozporządzania dziełem lub zakupionych praw uwzględniających publikowanie w określony sposób.
Dlatego na pewno nieraz spotkałeś się z zapisami regulaminowymi portali, jak np. Kwejk, zobowiązującymi Cię do deklaracji, że jesteś autorem dzieła lub posiadasz prawa do publikacji i możesz udzielić portalowi tych praw.
W innych sytuacjach nie można upubliczniać czyjegoś dzieła, możesz dopominać się odpowiednich opłat licencyjnych lub prosić o natychmiastowe usunięcie. prawo autorskie,licencje,praktyka,cytat Opracowywanie i adaptacja dzieła chronionego prawem autorskim? Opracowanie i adaptacja są osobnymi dziełami, zwanymi utworami zależnymi.
Podlegają one osobnej ochronie i rozporządzaniu prawami, ale jedynie w zakresie, w jakim są unikalnym dziełem spełniającym przesłanki dzieła w rozumieniu ustawy o prawie autorskim. W polskim prawie utwory zależne podlegają ochronie, ale nie jest to regułą. Pamiętać należy, że prawo do rozporządzania dziełem zależnym, nie uprawnia do rozporządzania dziełem pierwotnym. Rozporządzanie utworem zależnym wymaga także zgody twórcy utworu pierwotnego. Wskazać należy ponadto twórcę utworu pierwotnego. W pamięci należy także zachować, iż inspiracja cudzym dziełem nie jest uznawana za utwór zależny. Nie ma niestety sztywnych granic oddzielających te pojęcia. prawo autorskie,dzieło,cytat Czy przeniesienia praw można dokonać mailowo? Ustawa o prawie autorskim wymaga do skutecznego przeniesienia prawa formy pisemnej.
Wymaga to zatem deklaracji i podpisów obu stron. Przeniesienie praw poprzez wzmiankę o tym w treści wiadomości tekstowej nie jest skutecznym przeniesieniem prawa. umowy,praktyka Czy freelancer może wykazywać w portfolio, że wdrożył dany serwis? Jeżeli w treści umowy nie zobowiązał się do zachowania poufności, tak - co do zasady.
Jeżeli wynika to z interesu drugiej strony i mogłoby jej szkodzić, strona ta powinna zadbać o takie zapisy w umowie. Ich brak może być spowodowany złą organizacją, ale nie jest to powód, by stosować się do zaleceń.
Przeczytaj dokładnie umowę (jeżeli taką podpisałeś), zanim podejmiesz decyzję. umowy Czy mogę sprzedać zdjęcia edytowane w nielegalnym Photoshopie? Tak.
Sugeruję jednak w przyszłości wybranie darmowego oprogramowania lub niedrogiej opcji z obecnych na rynku bądź przeznaczenie wpływów na zakup licencji Photoshopa.
Używanie tańszych zamienników sprawi, że będzie się wytwarzała coraz większa konkurencja na tym polu i za kilka lat – a kariera twórcy obejmuje zwykle kilka dekad – koszt oprogramowania może być kilka lub kilkanaście razy niższy.
Starajmy się swoim działaniem modelować przyszłość. Mamy na to wpływ! oprogramowanie Czy można korzystać ze zrzutów ekranu stron www? Wszelkie formy zaczerpnięte z innych źródeł, np. zrzuty ekranu, podlegają regulacji na prawach cytatu.
Dozwolone jest to w przypadku publikacji wyjaśnienia, analizy krytycznej, nauczania lub praw gatunku twórczości. W innym przypadku wymagana jest zgoda (przez zgodę podmiot udziela licencji niewyłącznej). prawo autorskie,praktyka Czy wykorzystanie zdjęć z Internetu do swojej pracy narusza prawo? Takie działanie może naruszać prawa autorskie.
Należy zawsze wcześniej zapoznać się z prawami do danego dzieła. Wykorzystanie cudzego dzieła w swojej pracy i sprzedanie jej Zamawiającemu może skutkować wadami prawnymi i odpowiedzialnością prawną z tego tytułu. prawo autorskie,cytat Czy klient po zakupie programu komputerowego, może go po tym fakcie zmodyfikować? Jeżeli umowa upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian i przeróbek, zamawiający ma do tego prawo.
W innym przypadku wykracza on poza postanowienia umowy lub licencji. prawo autorskie,oprogramowanie,umowy Jak prawo autorskie chroni program komputerowy? Prawo autorskie nie chroni formuł matematycznych oraz algorytmów.
Nie mają one także ochrony w wielu innych systemach prawnych. Ochronie natomiast podlega dzieło od chwili jego utrwalenia – w formie, w jakiej zostało utrwalone. Sposób zapisu kodu moze zatem podlegać ochronie jako rozwiązanie racjonalizatorskie.
W wielu systemach prawnych program komputerowy lub kod źródłowy podlega ochronie prawa autorskiego. prawo autorskie,oprogramowanie,praktyka Kto jest odpowiedzialny za pirackie oprogramowanie na firmowych komputerach? Za oprogramowanie na urządzeniach odpowiada właściciel.
W tym przypadku firma. Nie ponosi odpowiedzialności posiadacz lub pracownik, nawet jeżeli nielegalne oprogramowanie znajduje się tam z jego przyczyny. prawo autorskie,oprogramowanie Kiedy mogę wykonać kopię programu komputerowego? Każdy zakupiony program komputerowy może zostać zarchiwizowany na osobnym nośniku.
Nie upoważnia to jednak do jednoczesnego używania obu kopii, chyba że stanowi tak licencja. oprogramowanie Czy za plagiat może być uznane przywłaszczenie autorstwa utworu na czyjąś korzyść? Przywłaszczenie sobie autorstwa dzieła jest częścią czynu zwanego plagiatem.
Odpowiedź zatem brzmi - tak. dzieło,prawo autorskie,plagiat Czy za plagiat odpowiada podmiot, który rozpowszechnia dzieło? Podmiot rozpowszechniający w dobrej wierze utwór, który okazał się plagiatem, a do którego podmiot zakupił prawa lub licencje, ma roszczenie zwrotne z tytułu wad prawnych dzieła.
Odpowiedzialność tych podmiotów jest osobna. Podmiot rozpowszechniający odpowiadać może jedynie za naruszenie prawa do publikacji lub wprowadzania do obrotu (jeżeli np. sprzedaje utwór). dzieło,prawo autorskie,plagiat,praktyka Czy plagiat odnosi się do grafiki lub tekstów dostępnych na domenach publicznych? Przez plagiat rozumie się przywłaszczenie sobie autorstwa utworu wraz z ukryciem pochodzenia plagiatowanego dzieła.
Dotyczy to zarówno grafik jak i tekstów, rzeźb, utworów literackich czy prac naukowych. Masz prawo korzystać z tych dzieł, ale nie możesz podawać się za ich autora. dzieło,prawo autorskie,plagiat Czy możliwy jest zakaz dalszej odsprzedaży praw autorskich? Prawo do sub-licencjonowania lub wprowadzania do obrotu wymaga zgody autora w umowie o przeniesieniu praw majątkowych lub licencji.
Brak takiego zapisu powoduje niemożność rozporządzania utworem poprzez jego dalszą sprzedaż (licencjonowanie). dzieło,umowy,prawo autorskie,licencje Czy ochronie podlegają utwory, do których majątkowe prawa autorskie wygasły? Część praw wciąż podlega ochronie – na przykład autorstwo dzieła.
Wygasają natomiast prawa majątkowe, zatem dzieło może być swobodnie publikowane i wprowadzane do obrotu. Wygasłe prawa oznaczają, że nikt nie może nimi rozporządzać. dzieło,licencje,umowy Czy można zrzec się majątkowych praw autorskich? Nie można się zrzec majątkowych praw autorskich.
Są to natomiast prawa zbywalne, więc można je zbyć. Różnica jest taka, że zbyte prawa przechodzą na drugą osobę.
Nie można zrzec się praw i uwolnić dzieła od majątkowych praw autorskich. Wygasają one dopiero po upływie ustawowego terminu.
Dodatkowo, zbycie praw podlega ewentualnej ocenie w celu sprawdzenia, czy nie doszło do wykorzystania autora z korzyścią dla drugiej strony.
W takim przypadku autor jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia, jako wyrównania korzyści osiągniętych przez nabywcę.

Jeżeli chcesz udostępnić swoje dzieła wszystkim bez opłat, zainteresuj się licencjami GPL. dzieło,prawo autorskie Czy umowa licencyjna musi określać okres korzystania z dzieła? Umowa licencyjna niezawierająca terminu uznawana jest za udzieloną bezterminowo.
Skuteczna jest do momentu cofnięcia zgody lub ew. Końca Świata.

Wskazane jest udzielanie licencji ograniczonych czasowo - np. na rok lub dwa lata (z dodatkową opłatą za przedłużenie). umowy,licencje,dzieło Czy znak towarowy może być chroniony prawem autorskim? Utwór spełniający przesłanki opisane w ustawie podlega ochronie.
Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania.
Nie podlega on jednak tej samej ochronie, co zastrzeżony znak towarowy, który nie musi spełniać tych przesłanek, więc może nie być utworem/ dziełem. firma,prawo autorskie,dzieło W jakiej formie powinny być zawierane umowy licencyjne? Ustawodawca wymaga dla licencji wyłącznych formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Nie ma takiego wymogu dla licencji niewyłącznych, dlatego w każdej sytuacji, w której doszło do udzielenia licencji, ale nie została zawarta umowa licencyjna, uznaje się, że doszło do udzielenia licencji niewyłącznej. umowy,prawo autorskie Prawo autorskie - jakie umowy stosować? Można wymienić dwa podstawowe rodzaje umów, jakimi mogą posługiwać się twórcy.
Umowa o dzieło (również w formie z przeniesieniem praw) oraz umowa licencyjna.
Obydwie znajdziesz na naszym portalu w formie korzystnych dla siebie wzorów. Pierwsza z nich jest popularna, ponieważ uprawnia do odliczenia 50% kwoty jako kosztów uzyskania przychodu.
Druga, mniej popularna, jest bardzo korzystną dla twórców formą rozporządzania własnymi prawami. Niestety nie kwalifikuje się do ryczałtowego odliczenia kosztów.

Jeżeli nie odliczasz kosztów z tytułu umowy o dzieło, powinieneś udzielać głównie licencji ('niewyłączne' można udzielać wielu podmiotom jednocześnie). umowy,prawo autorskie,praktyka Przejście autorskich praw majątkowych - sposoby Przejście, inaczej przeniesienie, praw autorskich wymaga umowy.
Idealny przykład wraz z komentarzem znajdziesz na naszym portalu w tym miejscu. umowy,prawo autorskie,praktyka Czy istnieje nadzór autorski nad utworem audiowizualnym? Tak, autor co do zasady sprawuje nadzór, decyduje o pierwszym odtworzeniu dzieła.
Ma również prawo do terminacji (rozwiązania) umowy w przypadku naruszenia jego praw osobistych (osobiste prawa majątkowe) do dzieła. dzieło,prawo autorskie